Biblioteki Cyfrowe

Biblioteki Cyfrowe

4.11 - 1251 ratings - Sourcerod o: Wikipedia. Strony: 28. Rozdzia y: Oprogramowanie do publikacji elektronicznych, Polskie biblioteki cyfrowe, Polska Biblioteka Internetowa, International Music Score Library Project, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wroc awskiego, E-book, Amazon Kindle, HTML Help, The Complete Works of Charles Darwin Online, Mendeley, Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa qPomerania, q Liber Liber, LibraryThing, Zielonogorska biblioteka cyfrowa, DjVu, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, l ska Biblioteka Cyfrowa, Ba tycka Biblioteka Cyfrowa, Projekt Rastko, Projekt Gutenberg, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa, Ghostscript, Biblioteka Europejska, Evince, Adobe Reader, Digital Himalaya, KINIA, PDF-XChange Viewer, wiatowa Biblioteka Cyfrowa, DLibra, National Center for Biotechnology Information, Foxit PDF Reader, Biblioteka 2.0, E-Wydawnictwo. Portal Publikacji Naukowych, Greenstone Digital Library, Dolno l ska Biblioteka Cyfrowa, Europeana, Xpdf, Biblioteka Cyfrowa Politechniki odzkiej eBiPoL, ArXiv, Adobe FlashPaper, Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, Projekt Runeberg, Envoy, KPDF, Biblioteka Wirtualna Nauki, Kurdyjska biblioteka elektroniczna, Projekt ben Jehuda, World of Spectrum, Zinio Reader, Replica, Choral Public Domain Library, ScienceDirect, Questia Online Library, Common Ground, UCAR. Fragment: International Music Score Library Project (IMSLP), znany rownie pod nazw Petrucci Music Library (od nazwiska pierwszego wydawcy muzycznego - Ottaviana Petrucciego) - projekt oparty na mechanizmie wiki, maj cy na celu utworzenie wirtualnej biblioteki drukow muzycznych udost pnianych bezp atnie w domenie publicznej (ang. public domain). Od rozpocz cia realizacji projektu, to jest od dnia 16 lutego 2006 r., w Bibliotece umieszczono ponad 66 tysi cy drukow muzycznych (w przewa aj cej wi kszo ci nut i partytur), stanowi cych zapis 26 tysi cy utworow muzycznych autorstwa ponad 3 tysi cy kompozytorow. Prawdopodobnie czyni to projekt IMSLP najwi ksz woln bibliotek drukow muzycz...Rozdzia y: Oprogramowanie do publikacji elektronicznych, Polskie biblioteki cyfrowe, Polska Biblioteka Internetowa, International Music Score Library Project, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wroc awskiego, E-book, Amazon Kindle, HTML Help, ...


Title:Biblioteki Cyfrowe
Author: Zródlo: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2012-03
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA