Sve po spisku

Sve po spisku

4.11 - 1251 ratings - SourceBudite obazrivi. Novinarstvo je droga jaAa od kokaina. VaAi A¾ivot moA¾e se izmaA‡i kontroli, rekao je ameriAki novinar Dan Rader, ameriAki novinar, a Tamara Skrozza o tome napisala knjigu. qSve po spiskuq je knjiga koja se primenjuje ne samo u svakodnevnoj medijskoj praksi, nego Aiire, u onom Aito se zove A¾ivotom u novinarstvu - .u priAama (koje su samo na prvi pogled lake) Aitalac prati jednu karijeru, nailazi na strahove i dileme novinara profesionalca, izneverena oAekivanja, suoAavanje sa sebi stranim vrednosnim sistemima, borba neprestana... Knjiga ima hepiend u smislu da se prevalio put od prvog nastupa za mikrofonom do zvuAnog imena i uredniAkog mesta u uglednoj redakciji, ali je isti upitan ako se na drugi tas stavi ono Aito se u karijeru investiralo i koja se cena joAi uvek plaA‡a. Knjiga je objavljena na srpskom jeziku, a razumeju je oni kojima je maternji hrvatski, bosanski ili crnogorski.PARE (ZA SVOJU DUAnU) aquot;Medijske kuA‡e u Srbiji opstaju i razvijaju se zahvaljujuci niskim novinarskim platama, pokazalo je ... posle prodaje babinog salaAia ili dedine banatske crnice, ne u kuA‡i nasleA‘enoj od tate biznismena ili mame miraA¾dA¾ike. ... MeA‘utim, kako mi je mozak na trenutak stao, ostavih tekst i ukljuAih TV.


Title:Sve po spisku
Author: Tamara Skrozza
Publisher:Media Art Content Ltd, Novi Sad, Serbia -
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA